Palvelun käyttöehdot

Käyttämällä Tankille-palvelua sitoudut näihin käyttöehtoihin

Palvelun sisältö ja käyttöehdot

Creosys Oy:n ylläpitämä Tankille.fi on verkkopalvelu, jota käytetään päätelaiteilla. Näitä ehtoja sovelletaan palvelun käyttöön. Oikeudet palveluun omistaa palvelun tarjoaja ja käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus palveluun. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Tankille-palvelun käyttämistä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi käyttää palvelua.

Tietosuoja

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Käyttäjän tiedot tallennetaan Tankille.fi palvelun käyttäjärekisteriin. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta, joka palveluun rekisteröityvän käyttäjän tulee lukea.

Rekisteröityminen

Käyttäjän rekisteröityessä palveluun hänen tulee antaa lomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa palvelun käyttöä varten haltuunsa nimimerkin. Käyttäjätiliin liittyvä nimimerkki ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen. Nimimerkki on julkinen. Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos kirjautumistiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon, tulee käyttäjän ilmoittaa asiasta välittömästä palvelun tarjoajalle.

Tietojen säilytys ja varmuuskopiointi

Palvelun tarjoaja ei takaa tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Vastuu palvelun käytöstä ja käyttäjän välittämästä sisällöstä

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän saattaa palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville. Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien palveluun toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Käyttäjät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa asiattomasta tai laittomasta sisällöstä osoitteeseen info@tankille.fi.

Oikeudet käyttäjän luomaan sisältöön

Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tekijän- ja muut oikeudet sisältöön tai materiaaliin, jonka hän luo tai julkaisee palvelussa sekä ettei käyttäjän sisältö riko sovellettavaa lainsäädäntöä, eikä ole muulla tavalla sopimatonta. Käyttäjän on huomioitava, että kaikki palvelussa luotu tai palveluun ladattu käyttäjän sisältö saattaa olla toisten käyttäjien saatavilla, käytettävissä, kommentoitavissa sekä jaettavissa. Luomalla tai lataamalla käyttäjän sisältöä käyttäjä antaa palvelun tarjoajalle jatkuvan, siirrettävän, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, kopioida, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville ja julkaista käyttäjän sisältöä sekä liittää käyttäjän sisältöä palveluun ilman erillistä suostumusta ja ilman eri korvausta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsomalla tavalla. Palvelun käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttäminen mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Palvelun ylläpito ja päivitykset

Palvelun tarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman palvelun. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi palveluun voidaan tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat palvelun tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa.

Palvelun käyttökatkokset

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista palvelun toimintakatkoksista.

Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden poistaa palvelusta käyttäjän välittömin vaikutuksin, mikäli palvelun käyttäjä käyttää palvelua väärin tai aiheuttaa haittaa palvelun käyttämiselle tai Tankille-palvelun yhteistyökumppaneille.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riitaisuudet ratkaistaan vain Suomen tuomioistuimissa.