Palvelun sisältö ja käyttöehdot

Creosys Oy:n ylläpitämä Tankille on verkkopalvelu, jota käytetään päätelaiteilla. Näitä ehtoja sovelletaan palvelun ja verkkosivuston käyttöön. Oikeudet palveluun omistaa palvelun tarjoaja ja käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus palveluun. Käyttöehdot antavat oikeuden käyttää palvelua henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Tankille-palvelun käyttämistä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi käyttää palvelua.

Rekisteröityminen ja käytön lopettaminen

Käyttäjän rekisteröityessä palveluun hänen tulee antaa lomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Rekisteröityesssään käyttäjä sitoutuu antamaan oikeita ja totuudenmukaisia tietoja, sekä pitämään nämä tiedot ajan tasalla. Mikäli käyttäjä kirjautuu palveluun kolmannen osapuolen tarjoaman tilin avulla (esim. Facebook tai Google), on käyttäjä vastuussa tämän tilin kautta tulleiden tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjällä tulee olla palvelussa aina toimiva sähköpostiosoite, johon palvelun tarjoaja voi lähettää palveluun liittyviä tiedotteita. Palveluun saa rekisteröityä ja sitä saa käyttää vain yli 16-vuotiaat henkilöt.

Käyttäjä saa palvelun käyttöä varten haltuunsa nimimerkin. Käyttäjätiliin liittyvä nimimerkki ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen. Nimimerkki on julkinen. Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista.

Kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos kirjautumistiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon, tulee käyttäjän ilmoittaa asiasta välittömästä palvelun tarjoajalle.

Käyttäjä voi poistaa käyttäjätilinsä itse sovelluksen avulla. Poistoa voi pyytää myös palveluntarjoajan asiakaspalvelusta. Poistamisen jälkeen käyttäjä ei voi enää käyttää palvelua. Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän tili tai rajoittaa sen käyttöä mikäli palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä käyttäjän rikkoneen palvelun käyttöehtoja. Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän tili mikäli tiliä ei ole käytetty viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Tietosuoja

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Käyttäjän tiedot tallennetaan Tankille palvelun käyttäjärekisteriin. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta, joka palveluun rekisteröityvän käyttäjän tulee lukea.

Käyttäjärekisterin lisäksi palvelu käyttää erilaisia analytiikkatyökaluja kuten Google Analytics. Näiden työkalujen avulla käyttäjästä ja hänen toimistaan voidaan kerätä tilastoja ja luoda raportteja.

Palvelun päätelaitteella käytettävät sovellukset hyödyntävät kolmannen osapuolen komponentteja. Käyttämällä sovellusta käyttäjä hyväksyy näiden alla listattujen kolmansien osapuolien käyttäjäehdot.

Google Terms of Service

Tietojen säilytys ja varmuuskopiointi

Palvelun tarjoaja ei takaa tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Vastuu palvelun käytöstä ja käyttäjän välittämästä sisällöstä

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista tai tiedosta, jonka hän saattaa palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville. Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien palveluun toimittamaa materiaalia tai tietoa, eikä siksi ota vastuuta materiaalin tai tiedon sisällöstä. Käyttäjä tiedostaa, että tahallisesti tai toistuva väärän sisällön välittäminen on käyttöehtojen vastaista.

Käyttäjät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa asiattomasta, virheellisestä tai laittomasta sisällöstä osoitteeseen info@tankille.fi.

Oikeudet käyttäjän luomaan sisältöön

Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tekijän- ja muut oikeudet sisältöön tai materiaaliin, jonka hän luo tai julkaisee palvelussa sekä ettei käyttäjän sisältö riko sovellettavaa lainsäädäntöä, eikä ole muulla tavalla sopimatonta. Käyttäjän on huomioitava, että kaikki palvelussa luotu tai palveluun ladattu käyttäjän sisältö saattaa olla toisten käyttäjien saatavilla, käytettävissä, kommentoitavissa sekä jaettavissa. Luomalla tai lataamalla käyttäjän sisältöä käyttäjä antaa palvelun tarjoajalle jatkuvan, siirrettävän, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, kopioida, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville ja julkaista käyttäjän sisältöä sekä liittää käyttäjän sisältöä palveluun ilman erillistä suostumusta ja ilman eri korvausta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsomalla tavalla. Palvelun käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttäminen mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Palvelun ylläpito ja päivitykset

Palvelun tarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman palvelun. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi palveluun voidaan tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat palvelun tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa.

Palvelun käyttökatkokset

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista palvelun toimintakatkoksista.

Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden poistaa palvelusta käyttäjän välittömin vaikutuksin, mikäli palvelun käyttäjä käyttää palvelua väärin tai aiheuttaa haittaa palvelun käyttämiselle tai Tankille-palvelun yhteistyökumppaneille.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riitaisuudet ratkaistaan vain Suomen tuomioistuimissa.

Liity mukaan!

Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 125 000!