1. Rekisterinpitäjä

Creosys Oy, Y-tunnus: 2629599-4

2. Yhteyshenkikö rekisteriä koskevissa asioissa

Riku Pelander, riku.pelander@creosys.fi

3. Rekisterin nimi

Tankille palvelun käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu mahdollistamaan palvelun tarjoaminen käyttäjille. Rekisterin tietoja käytetään palvelun käyttämiseen ja ylläpitoon sekä asiakasuhteen hoitoon palveluntarjoajan sekä käyttäjien välillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti-osoitteet
  • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • Henkilötiedot, kuten kieli
  • Paikkatiedot, kuten maantieteellinen paikkatieto
  • Käyttäytymistiedot, kuten tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • Mahdolliset lupatiedot ja kiellot
  • Tekniset tiedot, kuten päätelaitteeseen ja verkkoyhteyteen liittyvät tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa niistä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joihin rekisteröitynyt henkilö antaa luvan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeellista palvelun käyttämiseksi tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden koostaa ja luovuttaa palvelun käyttäjistä koottuja tietoja kolmansille osapuolille. Luovutettavista tiedoista ei ole yksilöitävissä yksittäisen käyttäjän henkilö- tai muita tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.

Liity mukaan!

Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 74 000!